کمیسر سابق اروپا نقش مدیریتی خود را در شرکتی در باهاماس مخفی کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسر سابق اروپا نقش مدیریتی خود را در شرکتی در باهاماس مخفی کرده است

نیلی کروز، کمیسر سابق کمیسیون اروپا که مدتی نیز معاونت این نهاد اروپایی را بعهده داشته است، مدیر یک موسسۀ تجاری در بهشت مالیاتی باهاماس بوده است.

طبق مدارکی که روزنامۀ آلمانی «زوت دویچه زایتونگ» و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی منتشر کرده اند، وی که در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ سمت های مختلفی را در کمیسیون اروپا عهده دار بوده است مدیریت موسسۀ تجاری «مینت هولدینگ» را نیز در باهاماس در اختیار داشته است.

با افشای این موضوع از سوی این نهاد بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی مشخص شده است که نیلی کروز هرگز در مورد جایگاه مدیریتی خود در این موسسۀ تجاری در باهاماس اطلاعاتی به اتحادیۀ اروپا نداده بوده است.

به موجب قوانین این اتحادیه، تمامی کسانی که در کمیسیون اروپا بعنوان کمیسر این نهاد اروپایی مشغول به کار می شوند باید از مقام های مدیتریتی خود در دیگر موسسات استعفا بدهند.

کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی که چندی پیش پرده از وجود جریان موسوم به «اوراق پاناما» برداشته بود، روز چهارشنبه نام بیش از ۱۷۵۰۰۰ موسسۀ تجاری و سرمایه گذاری را منتشر کرد که در مناطقی موسوم به بهشت مالیاتی فعالیت دارند.

معاون پیشین کمیسیون اروپا در واکنش به این خبر اعلام کرده در سال ۲۰۰۲ تمامی وظایف مدیریتی را که در این موسسۀ تجاری داشته ترک کرده و در سال ۲۰۰۴ استعفا کرده و این شرکت را ترک کرده است.