تروریستی بودن انفجار نیویورک و افزایش هشدار امنیتی

تروریستی بودن انفجار نیویورک و افزایش هشدار امنیتی
نگارش از Euronews

یک روز پس از وقوع انفجار در محله پر جمعیت چلسی در منهتن نیویورک که ۲۹ مجروح بدنبال داشت، فرماندار نیویورک در محل حادثه حضور یافت.

یک روز پس از وقوع انفجار در محله پر جمعیت چلسی در منهتن نیویورک که ۲۹ مجروح بدنبال داشت، فرماندار نیویورک در محل حادثه حضور یافت.

آخرین گزارش حاکی از آن است که کلیه مجروحان پس از مداوا از بیمارستان مرخص شده اند.

آندرو کومو فرماندار نیویورک روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که واضح است انفجار بمب در نیویورک عملی تروریستی بوده است. وی گفت: « تا این لحظه شواهدی در مورد ارتباط این حادثه با تروریسم بین المللی در دست نیست ولی هنوز در مراحل بسیار اولیه تحقیقات هستیم.” و افزود: «عاملان این بمبگذاریها را، هر که باشند، شناسایی و محاکمه می کنیم.»

وقوع عملیات تروریستی در نیویورک، ایالت نیوجرسی و ایالت مینه سوتا چند روزپس از سالگرد یازده سپتامبر و در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مردم نیویورک را نگران ساخته است.

پلیس نیویورک هشدار امنیتی را در شهر افزایش داده و هزار نیروی اضافی پلیس برای کنترل متروها و اماکن عمومی در نظر گرفته است.

مطالب مرتبط