چفرین کار خود در مقام رئیس جدید یوفا را آغاز کرد

چفرین کار خود در مقام رئیس جدید یوفا را آغاز کرد
نگارش از Euronews

الکساندر چفرین کارش را در مقام رئیس جدید یوفا، فدراسیون فوتبال اروپا، آغاز کرد.

الکساندر چفرین کارش را در مقام رئیس جدید یوفا، فدراسیون فوتبال اروپا، آغاز کرد. او در بدو ورود با یکی از مهمترین تصمیمهای کمیته مدیریتی باشگاههی اروپایی مخالفت کرد. قرار بود از سال ۲۰۱۸ چهار باشگاه از چهار کشور برتر اروپایی لیگی مشترک در طول فصل برگزار کنند و این موضوع مورد اعتراض رئیس جدید یوفا است.

چفرین گفت: «این تصیم بدون هماهنگی با روسای باشگاهها و فدراسیون های ملی گرفته شده است و کسی درباره آن چیزی نمی دانست. این معضلی برای یوفا است و نباید تکرار شود. باید این توافقنامه را ببینم و بعد درباره آن تصمیم خواهم گرفت.»

در واقع رئیس جدید یوفا که خود نیز از کشوری کوچک مانند اسلوونی می آید قصد ندارد به باشگاههای ثروتمند اروپایی و تبعیضهای آنها نسبت به باشگاههای فقیرتر باج بدهد. بعلاوه این تصمیم مبنی بر برگزاری لیگی مشترک میان بهترینهای اروپا بدون حضور رییس یوفا گرفته شده است.

مطالب مرتبط