توفان و بارش سنگین باران در سواحل مکزیک

توفان و بارش سنگین باران در سواحل مکزیک
نگارش از Euronews

توفان سهمگینی روز سه شنبه سواحل مکزیک را درنوردید.

توفان سهمگینی روز سه شنبه سواحل مکزیک را درنوردید. گفته می شود این توفان که سرعتی نزدیک به ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت داشت در شهرهای لوس کابوس و کابو سن لوکاس خسارات جزئی بر جای گذاشته است. این طوفان با باران شدید همراه بود و به گزارش مقامات این منطقه دو قربانی برجای گذاشته است.

مطالب مرتبط