کائوزاک: حساب مالی مخفی در سوییس برای هزینه های انتخاباتی نخست وزیر سابق استفاده می شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کائوزاک: حساب مالی مخفی در سوییس برای هزینه های انتخاباتی نخست وزیر سابق استفاده می شد

ژروم کائوزاک، وزیر پیشین بودجۀ فرانسه روز دوشنبه و در نخستین روز از رسیدگی به پروندۀ حساب مخفی خود در سوییس فاش کرد این حساب برای تامین مالی کارزار انتخاباتی و فعالیت سیاسی میشل روکارد، نخست وزیر سابق این کشور مورد استفاده قرار می گرفته است.

به گفتۀ ژروم کائوزاک از این حساب مخفی در بانک «یو بی اس» در فاصلۀ نوامبر ۱۹۹۲ تا مه ۱۹۹۳ برای هزینه های مالی میشل روکارد که در آن هنگام رهبر حزب سوسیالیست بود بهره برداری می شده است.

حساب بانکی مذکور در سال ۱۹۹۲ افتتاح شده و به گفتۀ ژروم کائوزاک که خود پزشک است، شرکت های داروسازی تامین کنندۀ بخش مهمی از پولهای واریز شده به این حساب بوده اند.

ژروم کائوزاک برای رسیدگی به اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی و همچنین داشتن حساب بانکی مخفی در بانکهای خارج از فرانسه در سال ۲۰۱۳ مجبور به استعفا از سمت وزارت دولت سوسیالیست فرانسه شد.

وزیر بودجۀ سابق فرانسه متهم است که در حساب بانکی خود در سوییس نزدیک به ۶۰۰ هزار یورو را بدون اینکه به ادارۀ مالیات فرانسه اعلام کند، پس انداز کرده است. وی همچنین به داشتن حساب بانکی دیگری در بانک های سنگاپور مخفی کردن بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو برای فرار مالیاتی متهم است.

پاتریسیا منارد همسر سابق وی نیز به تقلب مالیاتی و پولشویی متهم است و پروندۀ رسیدگی به اتهامات وی نیز همزمان با وزیر سابق بودجۀ فرانسه آغاز شده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو به طور جداگانه از روز دوشنبه، پنجم سپتامبر آغاز شده است.