دولت و مخالفان در گابن مدعی پیروزی در انتخابات شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت و مخالفان در گابن مدعی پیروزی در انتخابات شدند

رهبر مخالفان دولت در گابن مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. ژان پینگ، رئیس سابق کمیسیون اتحادیه آفریقا با اعلام زودهنگام خبر پیروزی خود گفت که منتظر تماس رئیس جمهوری برای تبریک به او است.

علی بونگو، رئیس جمهوری کنونی گابن در اولین واکنش به اظهارات رقیب خود از مردم خواست تا اعلام رسمی نتیجه انتخابات منتظر بمانند. حامیان آقای بونگو هم مدعی پیروزی در انتخابات شده اند.

آقای بونگو هفت سال قبل در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری پیروز شد و جایگزین پدرش شد که بیش از چهار دهه قدرت را در اختیار داشت. با توجه به این که قدرت در نیم قرن گذشته در اختیار خانواده علی بونگو بوده است، ناظران نگران هستند که انتقال قدرت در این کشور با خشونت همراه شود.

نیروهای امنیتی در پایتخت گابن مستقر شده اند و به گزارش خبرگزاریها مردم از بیم وقوع درگیری، آب و مواد خوراکی ذخیره می کنند.

رئیس هیات ناظر اتحادیه اروپا بر این انتخابات، ضمن انتقاد از برگزارکنندگان انتخابات آن را غیرشفاف توصیف کرد.

کشور گابن در غرب آفریقای مرکزی، با وجود این که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در آفریقا است و منابع غنی اورانیوم دارد، از فقر شدید رنج می برد.