سیاستمدار نروژی در جلسه کمیته پارلمان به بازی پوکمون گو مشغول شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیاستمدار نروژی در جلسه کمیته پارلمان به بازی پوکمون گو مشغول شد

خبر کوتاه

ترین اسکِی، رهبر حزب لیبرال نروژ با موجی از انتقادات به دلیل انجام بازی پوکمون گو در جلسه یکی از کمیته های پارلمان این کشور مواجه شده است.

این سیاستمدار ارشد نروژی پس از مطرح کردن پرسشی از گروهی از کارشناسان نظامی به انجام بازی پوکمون گو بر روی تلفن همراه خود مشغول شد.

حزب لیبرال نروژ از حامیان دولت ارنا سولبرگ، نخست وزیر این کشور است.

اپلیکیشن بازی پوکمون گو طی هفته های اخیر محبوبیت زیادی یافته است.