عمل جراحی برای خارج کردن ۴۰ چاقو از معده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عمل جراحی برای خارج کردن ۴۰ چاقو از معده

پزشکان ایالت پنجاب هند می گویند با عمل جراحی توانسته اند ۴۰ چاقو را از معده مردی خارج کنند.

این مرد که احتمال می رود از یک بیماری روانی رنج ببرد این چاقوها را طی دو ماه گذشته بلعیده است.

حال این بیمار ۴۲ ساله پس از عمل جراحی پنج ساعته رو به بهبودی است و مشاوره های روانی او آغاز شده است.

او که به عنوان نگهبان پلیس مشغول کار است نمی تواند توضیح دهد چرا این چاقوها را بلعیده است.