ریو؛ مشتهای گره کرده مدال نقره دوی ماراتن برایش دردسرساز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ریو؛ مشتهای گره کرده مدال نقره دوی ماراتن برایش دردسرساز شد

فئیسا لیله سا از اتیوپی یکشنبه در نمادین ترین رقابت المپیکی، دوی ماراتن مدال نقره دریافت کرد و در حالی از خط پایان عبور کرد که مشتهای گره کرده اش را، که نشانه اعتراض مخالفان دولت در اتیوپی است، بالا گرفته بود. او در مراسم کسب مدال نیز بار دیگر این حرکت را در مقابل دهها تن از عکاسان حاضر تکرار کرد.

این حرکت لیله سا در حمایت از مخالفان دولت مرکزی اتیوپی در استان ارومیا بازتاب گسترده ای داشت. دولت این کشور سرکوب های شدیدی علیه ساکنان این استان روا داشته و به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر تنها در چند ماه اخیر ۴۰۰ تن از مخالفان در این استان کشته شده اند. حال دونده دوی اهل اتیوپی نیز ادعا کرده که زندگی اش با این حرکت در خطر است و از رفتن به اتیوپی خودداری می کند.