نجات جان یک بچه گربه با انجام تنفس مصنوعی دهان به دهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات جان یک بچه گربه با انجام تنفس مصنوعی دهان به دهان

این ویدئو لحظه نجات جان یک بچه گربه را توسط گارد ساحلی ایتالیا نشان می دهد.

اعضای گارد ساحلی این بچه گربه را در حالی در نزدیکی بندر مارسالا در جزیره سیسیل یافتند که بدن بی جان او بر روی آب شناور بود.

یکی از افسران گارد ساحلی به آب پرید و او را نجات داد و سپس ضمن ماساژ سینه این بچه گربه و انجام تنفس مصنوعی دهان به دهان، اقدام به احیای قلبی و ریوی او کرد.

این بچه گربه در ابتدا صدای ضعیفی از خود بروز داد و سپس به تدریج به زندگی بازگشت و سپس نزد یک دامپزشک منتقل شد.

به گفته دامپزشک معالج این بچه گربه، شرایط جسمی او مناسب است. مقامات گارد ساحلی ایتالیا از پذیرش سرپرستی او خبر داده و نام چارلی را برای او انتخاب کرده اند.