جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد» چند مسیر ارتباطی در بریتانیا را مسدود کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد» چند مسیر ارتباطی در بریتانیا را مسدود کرد

شماری از هواداران جنبشی موسوم به «زندگی سیاهان اهمیت دارد» روز جمعه در بریتانیا با خوابیدن بر کف بزرگراه منتهی به فرودگاه هیترو و خطوط تراموای ناتینگهام، موجب بسته شدن این مسیرهای ارتباطی شدند.

جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد» فعالیت خود را در ایالات متحده آمریکا و در واکنش به کشته شدن سیاهپوستان به دست پلیس این کشور آغاز کرد.

شاخه بریتانیایی این جنبش به مرگ نامتعارف شماری از سیاهپوستانی که در بازداشت پلیس بودند اعتراض دارند. آنها همچنین نسبت به نابرابری های اجتماعی در زمینه های مختلف از جمله اشتغال معترضند.

وال قاسم از اعضای این جنبش می گوید: «ما می خواهیم مردم به انواع نژادپرستی که عادی و روزمره شده واکنش نشان دهند؛ آنچه با اقدام پلیس نیز همراه شده است. در زمینه اشتغال و خدمات درمانی فرصتهای کمتر و کمتری در اختیار سیاهان قرار می گیرد و می بینیم که این روند به مرگ های فجیعی می انجامد که طی دهه ها شاهدش هستیم.»

به گفته پلیس در پی این حرکت اعتراضی تردد خودروها در بزرگراه لندن-فرودگاه هیترو با اختلال و کندی روبرو شد. اما سخنگوی فرودگاه هیترو می گوید این حرکت موجب نشد تا مسافران پرواز خود را از دست بدهند.

جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد» روز پنجشنبه طی فراخوانی در شبکه های مجازی از هواداران خود خواسته بود تا در نقاط مختلف بریتانیا دست به اعتراض بزنند.