یک کمیته سنا در برزیل به محاکمه دیلما روسف رای داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک کمیته سنا در برزیل به محاکمه دیلما روسف رای داد

همان طور که پیش بینی می شد یک کمیته مجلس سنا با محاکمه دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل موافقت کرد. از ۲۱ عضو این کمیته ۱۴ نفر به محاکمه رئیس جمهوری برزیل رای دادند که هم اکنون از مقام خود تعلیق شده است.

دیلما روسف متهم است که پیش از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهوری، کسری بودجه را از طریق دستکاری حسابهای دولتی مخفی کرده بود. به همین دلیل مصونیت پارلمانی او حدود دو ماه قبل از سوی پارلمان لغو شد و از مقام خود موقتا برکنار شد تا راه برای محاکمه او هموار شود.

برزیل که سالها از رشد اقتصادی بالایی نسبت به همسایگانش بهره مند بود، از چند سال قبل و تحت رهبری خانم روسف، بزرگترین بحران اقتصادی خود در ۲۵ سال گذشته را تجربه می کند.

بحران سیاسی حزب حاکم در برزیل با بالاگرفتن اتهامات فساد مالی علیه لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل که از متحدان خانم روسف محسوب می شود آغاز شد و سپس گریبان خانم روسف را هم گرفت.