المپیک ریو؛ هشدار نسبت به آلودگی شدید هوا و آب در ریودوژانیرو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
المپیک ریو؛ هشدار نسبت به آلودگی شدید هوا و آب در ریودوژانیرو

تجزیه و تحلیل داده های دولتی و همچنین تست مستقل وضعیت آلودگی هوا توسط رویترز نشان می دهد که هوای ریودوژانیرو آلوده تر و مرگبارتر از تصویری است که توسط مقامات دولتی برزیل از این شهر ارائه شده است. همچنین کیفیت هوا در سطح استاندارد تعیین شده برای بازهای المپیک که از روز جمعه آینده آغاز می شوند، نیست.

یکی از شهروندان رودوژانیرو از تجربه آلودگی هوا می گوید: «من گرد و خاک ناشی از ساخت و ساز را در هوا حس می کنم واقعا افتضاح است.»

شهروند دیگری می گوید: «تبلیغات زیادی در مورد بهبود کیفیت هوا انجام می شود، ما این حرف ها را مکرر می شنویم اما چیزی تغییر نمی کند.»

هزاران نفر هر ساله در شهر ۱۲ میلیون نفری ریودوژانیرو در اثر آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. پائولو سالدیوا آسیب شناس از دانشگاه سائوپائولو در این باره می گوید: «وضعیت هوا بهتر از شهرهای آسیایی و برخی شهرهای آفریقاست اما پایین تر از سطح کیفیت هوا در شهرهای اروپایی و همچنین برخی شهرهای پاک تر آمریکای شمالی است.»

بجز آلودگی هوا، دکتر والری هاروود، زیست شناس از دانشگاه فلوریدای جنوبی نسبت به آلودگی شدید آب در ریودوژانیرو هشدار داده و از ورزشکاران و گردشگران خواسته است که سر خود را زیر آب فرو نبرند.