پانزده نفر در توکیو در حمله با چاقو کشته شدند

پانزده نفر در توکیو در حمله با چاقو کشته شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شامگاه دوشنبه مردی در نزدیکی توکیو، با چاقو به افراد ساکن در یک آسایشگاه ناتوانان جسمی و ذهنی حمله کرد.

خبر کوتاه

شامگاه دوشنبه مردی در نزدیکی توکیو، با چاقو به افراد ساکن در یک آسایشگاه ناتوانان جسمی و ذهنی حمله کرد. در جریان این حمله دست کم ۱۹ نفر کشته شده اند.

به گزارش پلیس، بیش از۴۵ نفر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از این حمله مرد جوانی به ادارۀ پلیس مراجعه و خود را عامل این حمله معرفی کرده است. به گفتۀ پلیس فرد حمله کننده یکی از کارکنان سابق این آسایشگاه بوده است.

مطالب مرتبط