افزایش اقدامات امنیتی در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Pooneh Irani
افزایش اقدامات امنیتی در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار آلمان

وقوع چهار حمله در یک هفته جامعه آلمان را در شوک فروبرده است.
هرچند مقامات دولت می گویند همه این حملات ماهیت تروریستی ندارد اما حضور هزاران پناهجوی سوری در این کشور باعث ایجاد نگرانی نسبت به افزایش حساسیت درباره پناهندگان شده است.

روز سه شنبه توماس دومزیر، وزیر کشور آلمان در کنفرانسی خبری گفت: «من درک می کنم که بسیاری از مردم مشوش و نگران هستند. من به شما اطمینان می دهم که دولت ما چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای قوی است و قوی خواهد ماند. سازمان های امنیتی ما به خوبی آماده هستند. آنها به انجام هراقدامی که برای اطمینان از عدم تکرار این حوادث لازم است، ادامه خواهند داد.»

آقای دومزیر در بخش دیگری از صحبت های خود از مردم خواست تا به همه پناهجویان به دید سوءظن نگاه نکنند. او همچنین از افزایش کنترل در مرزها و اقدامات امنیتی بیشتر در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار خبر داد.

پیشتر سخنگوی وزارت کشور آلمان نیز هشدار داد که خطر وقوع حملات تروریستی در این کشور همچنان بالا است.