المپیک چین و لندن؛ ۹۸ نفر اقدام به دوپینگ کرده اند

المپیک چین و لندن؛ ۹۸ نفر اقدام به دوپینگ کرده اند
نگارش از Euronews

کمیته بین المللی المپیک روز جمعه نام ۴۵ ورزشکار دیگر را که در جریان بازیهای المپیک از مواد نیروزای غیرقانونی استفاده کرده بودند، اعلام کرد.

کمیته بین المللی المپیک روز جمعه نام ۴۵ ورزشکار دیگر را که در جریان بازیهای المپیک از مواد نیروزای غیرقانونی استفاده کرده بودند، اعلام کرد.

آزمایش دوپینگ ۳۰ نفر از ورزشکاران المپیک ۲۰۰۸ چین و ۱۵ نفر از شرکت کنندگان در رقابتهای المپیک ۲۰۱۲ لندن، مثبت اعلام شده است.

این دومین فهرست شرکت کنندگان خاطی رقابتهای دو المپیک اخیر است. کمیته بین المللی المپیک با اعلام این خبر افزود به این ترتیب شمار کل ورزشکارانی که در جریان این دو المپیک از مواد نیروزای غیرمجاز استفاده کرده اند به ۹۸ نفر می رسد.

از مجموع ۳۰ ورزشکار خاطی المپیک چین، ۲۳ نفر صاحب مدال شده بودند.

نتایج به دست آمده بخشی از اقدام جدید کمیته بین المللی المپیک در آزمایش دوبارۀ نمونه های گرفته شده از بازیکنان المپیکهای گذشته و با هدف مبارزه با موج رو به افزایش اقدام به دوپینگ است.

انتظار می رود سومین و چهارمین فهرست از بازیکنان خاطی، پس از المپیک ریو منتشر شود.

مطالب مرتبط