نرخ رشد تجاری اروپا به پایین ترین حد خود در یک سال گذشته رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نرخ رشد تجاری اروپا به پایین ترین حد خود در یک سال گذشته رسید

حوزه پولی یورو در ماه ژوئیه سال۲۰۱۶ ، پایین ترین میزان رشد تجاری خود را از سال ۲۰۱۵ به بعد، تجربه کرده است.

انتشار این گزارش برای اقتصاد کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا، هشداردهنده به نظر می رسد.

بر اساس نتایج منتشر شده از بررسی شاخص فعالیت های تجاری (خرید) مدیران، رشد تجاری این منطقه، از۱/۵۳ درصد در ماه ژوئن به درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است.

این مطالعات نشانگر آن است که بخش تجارت آلمان و فرانسه به عنوان دو قطب اصلی اقتصادی حوزه یورو، عملکرد بسیار موفقی داشته اند؛ با این حال ضعف تجاری کشورهای کوچکتر این منطقه، باعث کاهش میانگین نرخ رشد تجاری حوزه یورو شده است. انتشار این گزارش برای اقتصاد کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا، هشداردهنده به نظر می رسد.