حادثه نیس، از جشن ملی تا عزای ملی به روایت شاهدان

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
حادثه نیس، از جشن ملی تا عزای ملی به روایت شاهدان

حمله به جمعیت در شهر نیس فرانسه، جشن ملی این کشور را به عزا تبدیل کرد. تنها در عرض چند ثانیه هراس جمعیت را فراگرفت و هزاران نفر وحشتزده از محل گریختند.

یکی از شاهدان عینی، حادثه را اینگونه روایت می کند: «کامیون داخل جمعیت شد، از روی مردم رد می شد، ماموران امنیتی نبودند، ۲۵ دقیقه، نیم ساعت طول کشید تا نیروهای امداد رسیدند. بعد به سمت کامیون تیراندازی کردند.»

شاهد دیگری می گوید: «جمعیت تکان می خورد، مردم وحشتزده می دویدند و فرار می کردند و همدیگر را له می کردند. نفهمیده بودیم چه اتفاقی افتاده، همه فریاد می زدند و گریه می کردند.»

کریستین استروسی، شهردار پیشین نیس و رییس کنونی منطقه در پروانس آلپ-کوت دازور که در مراسم آتش بازی حضور داشت در تشریح حادثه می گوید: «کاملا مشخص بود که راننده کامیون از قبل برای این کار برنامه ریزی کرده بود. به نظر می رسد که از پنجره کامیون به بیرون تیراندازی می کرد. در چنین شرایطی بود که (توسط نیروهای امنیتی) از پا درآمد.»