اروپایی ها می ترسند موج ورود پناهجویان باعث افزایش تروریسم شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپایی ها می ترسند موج ورود پناهجویان باعث افزایش تروریسم شود

بر اساس یک نظرسنجی حدود نیمی از اروپایی ها می ترسند ورود پناهجویان خطر حملات تروریستی در کشورهایشان را افزایش دهد.

بیشتر کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای شرق اروپا موج ورود پناهجویان به اروپا را باری بر اقتصاد کشورهایشان توصیف کرده اند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان روز دوشنبه درباره رابطه ورود پناهجویان به اروپا و خطر تروریسم گفت: «در مواردی از موج حرکت پناهجویان برای عبور تروریست ها استفاده شده است.»

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو در واشنگتن ۷۶ درصد در مجارستان، ۷۱ درصد در لهستان، ۶۱ درصد در آلمان، ۵۲ درصد در بریتانیا و ۴۶ درصد در فرانسه گفته اند که ورود پناهجویان احتمال حملات تروریستی در کشورشان را افزایش می دهد.

همچنین در این نظرسنجی از پاسخگویان در کشورهای مختلف پرسیده شده است که آیا پناهجویان با گرفتن شغل و مزایا باری بر اقتصاد کشور هستند؟ آلمانی ها با ۳۱ درصد موافقت در یک سر طیف و مجارستانی ها با ۸۲ درصد موافقت در سر دیگر طیف قرار دارند.

در پرسش دیگری درباره نگرش به مسلمان ها، دو سوم لهستانی ها، یونانی ها، ایتالیایی ها و مجارستانی ها مسلمانان را با گزینه «نامطلوب» توصیف کرده اند؛ دیدگاهی که مورد قبول کمتر از یک سوم فرانسوی ها، آلمانی ها و بریتانیایی ها بوده است.

مرکز تحقیقاتی پیو همچنین روند تغییر نگرش ها را در برخی کشورها در طول زمان دنبال کرده است.

بر اساس نتایج این مطالعه، تنها ۹ درصد مردم آلمان در سال ۲۰۰۵ میلادی فکر می کرده اند که پناهجویان مسلمان خواستار انطباق با آداب و رسوم محلی هستند در حالی که در وضعیت کنونی ۳۲ درصد آلمانی ها چنین نظری دارند. همچنین در فرانسه در سال ۲۰۰۵ میلادی ۳۶ درصد چنین نظری داشتند و این در حالی است که در حال حاضر ۴۳ درصد معتقدند پناهجویان مسلمان خواستان انطباق با آداب و رسوم محلی اند.