ایتالیا؛ برلوسکونی از بیمارستان ترخیص شد

ایتالیا؛ برلوسکونی از بیمارستان ترخیص شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا روز سه شنبه بعد از عمل جراحی قلب از بیمارستان مرخص شد.

خبر کوتاه

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا روز سه شنبه بعد از عمل جراحی قلب از بیمارستان مرخص شد. او هنگام خروج از بیمارستان گفت هنوز می خواهد به ایتالیا خدمت کند و برای کشورش مفید باشد.

نخست وزیر سابق ایتالیا که دو ماه دیگر ۸۰ سالگی اش را جشن می گیرد در مقابل بیمارستان محل درمانش با خبرنگاران گفتگو کرد و از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا٬ شرایط سیاسی ایتالیا و آینده باشگاه فوتبال آث میلان گفت.

مطالب مرتبط