NOCOMMENT

ویدیوها. تشییع تابوت برلوسکونی:‌ ایتالیا برای آخرین بار به نخست وزیر سابق خود ادای احترام کرد

تابوت برلوسکونی با گل‌های سفید و سرخ و سبز به رنگ‌ پرچم ایتالیا در مقابل کلیسای جامع میلان و در حضور هزاران نفر تشییع شد. تابوت وی سپس با تشویق افراد از جمله جورجا ملونی، نخست وزیر کنونی ایتالیا و بسیاری از مقامات سیاسی وارد کلیسا شد.

تابوت برلوسکونی با گل‌های سفید و سرخ و سبز به رنگ‌ پرچم ایتالیا در مقابل کلیسای جامع میلان و در حضور هزاران نفر تشییع شد. تابوت وی سپس با تشویق افراد از جمله جورجا ملونی، نخست وزیر کنونی ایتالیا و بسیاری از مقامات سیاسی وارد کلیسا شد.

در پایان این مراسم نیز تشییع تابوت رهبر سابق ایتالیا با تشویق گسترده مردم مواجه شد. در این مراسم هواداران آث میلان نیز ده‌ها پرچم به رنگ باشگاه خود را به اهتزاز درآوردند. آنان با سر دادن شعار « تنها یک رئیس‌جمهور وجود دارد» ، به مردی که این باشگاه را به مدت ۳۱ سال از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۴ رهبری کرد، ادای احترام کردند.

لوئیجی، کوچکترین پسر نخست وزیر سابق، در کنار چهار خواهر و برادر دیگرش پیش از پایان مراسم از حضار تشکر کرد.

تازه‌ترین ویدیو