ماموران مسلح در سواحل فرانسه گشت زنی می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماموران مسلح در سواحل فرانسه گشت زنی می کنند

خبر کوتاه
گردشگران داخلی و خارجی از تابستان امسال در سواحل فرانسه شاهد گشت زنی ماموران مسلح خواهند بود. افزایش تدابیر امنیتی و تسلیح و تجهیز ماموران پلیس که پیشتر تنها باتوم و دستنبد به همراه داشتند پس از قتل یک فرمانده پلیس و شریک زندگی وی صورت می گیرد که حدود دو هفته پیش در نزدیکی پاریس روی داد. در فرانسه بدنبال حملات مرگبار نوامبر گذشته وضعیت اضطراری هچنان برقرار است.