مشتریان کلوپ همجنسگرایان اورلاندو: عمر متین به اینجا می آمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشتریان کلوپ همجنسگرایان اورلاندو: عمر متین به اینجا می آمد

کسانی که به کلوپ شبانه پالس، در شهر اورلاندو رفت و آمد داشتند می گویند که فرد مهاجم خودش از مشتریان این کلوپ همجنسگراها بوده است. از قول پدر عمر متین، پیش تر گفته شده بود که او از همجنسگراها بیزار بود.

او سعی می کرد با بقیه گرم بگیرد. منظورم با مردها است. او یک همجنسگرا بود و به دنبال مردها بود. او به سمت آنها می رفت و دست خود را دور گردن آنها می انداخت و سعی می کرد با آنها برقصد. بعد می رفت و برای آنها نوشیدنی می خرید.

عمر متین ۲۹ ساله با اسلحه به این مکان که معمولا محل رقص همجنسگراهاست حمله کرد و ۴۹ نفر را کشت. در نهایت خود او توسط ماموران پلیس هدف قرار گرفت و کشته شد.

گفته می شود که او در وب سایتهای دوستیابی همجنسگراها هم فعال بوده است.

جیم ون هورن، یکی از مشتریان دائمی این کلوپ شبانه می گوید: «من او را یک بار در اینجا دیده بودم. او درباره همسر سابقش با من صحبت کرد. او معمولا آخر هفته ها به اینجا می آمد. بعضی وقتها از او خبری نمی شد اما دوباره پیدایش می شد. او مشتری دائمی اینجا بود.»

او ادامه می دهد: «او سعی می کرد با بقیه گرم بگیرد. منظورم با مردها است. او یک همجنسگرا بود و به دنبال مردها بود. او به سمت آنها می رفت و دست خود را دور گردن آنها می انداخت و سعی می کرد با آنها برقصد. بعد می رفت و برای آنها نوشیدنی می خرید. این همان کاری است که معمولا در مکانهای همجنسگراها انجام می دهند. این کاری است که ما معمولا انجام می دهیم.»

خبر گزاری اسوشیتدپرس از قول کسانی که عمر متین را می شناختند گزارش کرده است که او فردی «غیرعادی» و «خشونت طلب» بوده است.