فرانسه؛ تظاهرات و درگیریهای خشونت آمیز علیه اصلاحات قانون کار

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
فرانسه؛ تظاهرات و درگیریهای خشونت آمیز علیه اصلاحات قانون کار

اعتراضات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه همچنان ادامه دارد. اعضای مهمترین سندیکاهای کارگری سه شنبه به خیابان آمدند و در جریان تظاهرات درگیریهای شدیدی میان نیروهای پلیس و تظاهرات کنندگان بوجود آمد. در جریان این درگیریها ۱۵ نفر از سوی پلیس بازداشت شدند و ۶ تن از تظاهرات کنندگان و دست کم ۲۰ نفر از نیروهای پلیس زخمی شده اند.

مهمترین درگیریها در مرکز پاریس و در نزدیکی میدان ناسیون رخ داد. تظاهرات بزرگ علیه اصلاحات در حالیست که بسیاری از گردشگران به فرانسه آمده اند تا جام ملتهای اروپا را نظاره کنند. یک گردشگر آلمانی از اعتصابهای گسترده در فرانسه گلایه می کند می گوید فرانسویها باید شرمنده گردشگرانی باشند که برای تفریح به این کشور آمده اند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از خودروهای آبپاش و گاز اشک آور استفاده کردند. مخالفان نیز به سمت نیروهای پلیس، سنگ و بطریهای آب پرتاب کردند.

در آغاز تظاهرات کاملا آرام برگزار شد و در پایان این تظاهرات چند صد تن از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه می گوید احتمال دارد شمار زخمی ها در جریان تظاهرات امروز (سه شنبه) افزایش پیدا کند.

نزدیک به دو ماه است که اعتراضات علیه اصلاحات قانون کار که از سوی مریم الخمری وزیر کار فرانسه پیشنهاد شده است مورد اعتراض بخش بزرگی از سندیکاهای کارگری این کشور قرار گرفته است.

سندیکاهای کارگری معتقدند که قانون کار جدید ۱۵۰ سال مبارزه اتحادیه های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران و کارمندان را بی معنا می کند. در قوانین جدید کار دولت به بهانه کارآفرینی بیش از گذشته به حقوق کارفرما اهمیت می دهد. تظاهرات در بیش از ۵۰ شهر دیگر فرانسه نیز انجام شده است. سازمان دهندگان می گویند نزدیک به یک میلیون نفر در فرانسه علیه قانون کار به خیابان آمده اند.