مخالفان مادورو می گویند تا اجرای همه پرسی امضای طومار را ادامه می دهند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفان مادورو می گویند تا اجرای همه پرسی امضای طومار را ادامه می دهند

مخالفان دولت ونزوئلا روز دوشنبه بار دیگر با برپایی یک تظاهرات، خواستار برگزاری همه پرسی بر سر برکناری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور شدند. مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا که به دلیل گرانی بیش از حد و کمبود مواد غذایی روز به روز برشمار آنها افزوده می شوند، بار دیگر با امضای طوماری خواهان موافقت شورای ملی انتخابات با برگزاری این همه پرسی شدند.

خزوس توره آلبا، دبیرکل ائتلاف مخالفان که در این تظاهرات شرکت کرده بود، با تاکید بر اینکه این بحران بزودی حل نمی شود، گفت: «این بحران به خاطر حرف مخالفان یا دولت حل نخواهد شد بلکه حرف آخر این بحران را مردم خواهند زد. بر طبق قانون اساسی به یک انتخابات زودهنگام همه پرسی می گویند و جای حرف و مذاکره هم ندارد چرا که این درخواست یک حق بر اساس قانون اساسی است.»

مخالفان از مردم خواسته اند روز سه شنبه نیز در مقابل ساختمان شورای ملی انتخابات دست به تجمع بزنند. ائتلاف احزاب مخالف نیکلاس مادورو پیش از این طوماری را با بیش از ۱.۸۰۰ هزار امضا به این شورا ارائه داده است.

برگزاری همه پرسی بدون تایید این امضاها از سوی شورای ملی انتخابات ممکن نیست. طبق قانون اساسی ونزوئلا، پس از بررسی این درخواست، امضای ۲۰۰.۰۰۰ هزار نفر باید به صورت حضوری و با تطبیق هویت آنها تایید شود و پس از این مرحله، مخالفان باید برای تایید نهایی همه پرسی چهار میلیون امضای دیگر را جمع آوری کنند.