محکومیت بانک سوسیته ژنرال به پرداخت غرامت به ژروم کرویل، کارگزار سابق این نهاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
محکومیت بانک سوسیته ژنرال به پرداخت غرامت به ژروم کرویل، کارگزار سابق این نهاد

دادگاه حل اختلاف کارگر و کارفرمای فرانسه بانک سوسیته ژنرال را به پرداخت ۴۵۰ هزار یورو بعنوان غرامت به ژروم کرویل، کارگزار سابق این نهاد محکوم کرده است. دلیل این تصمیم اخراج «بدون دلیل» آقای کرویل از بانک عنوان شده است.

بانک سوسیته جنرال در سال ۲۰۰۷ علیه کارگزار خود شکایتی طرح کرد و مدعی شد براثر فعالیتهای مالی وی همچنین خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول توسط این کارگزار، متحمل ضرری معادل ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو شده است.

ژروم کرویل توسط دادگاه به تحمل سه سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو بعنوان غرامت محکوم شد.

اکنون دادگاه حل اختلاف کارگر و کارفرما با استناد به قانون کار که به کارفرما دو ماه فرصت می هد تا پس از اطلاع از خلاف کارمند خود آنرا از کار برکنار کند، اخراج آقای کرویل را وارد ندانسته و آنرا مشمول مرور زمان دانسته است.