حراج جوایز پله در لندن

حراج جوایز پله در لندن
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله جوایزی را که در دوران بازی اش کسب کرده است به حراج می گذارد.

خبر کوتاه
ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله جوایزی را که در دوران بازی اش کسب کرده است به حراج می گذارد. پله در دوران بازی خود سه جام جهانی را کسب کرد و رکوردهای بسیاری
از جمله اولین بازیکنی که هزار گل به ثمر رساند را درهم شکست.

مطالب مرتبط