همسر ملکۀ بریتانیا در مراسم صدمین سالگرد نبرد جوتلاند شرکت نمی کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همسر ملکۀ بریتانیا در مراسم صدمین سالگرد نبرد جوتلاند شرکت نمی کند

خبر کوتاه

دوک ادینبورگ و همسر ملکۀ بریتانیا به دلایل پزشکی نمی تواند در مراسم صدمین سالگرد نبرد جوتلاند شرکت کند. این نخستین بار نیست که ضعف جسمانی و بیماری مانع از حضور شاهزاده فیلیپ ۹۴ ساله در مراسم رسمی می شود. وی در فاصلۀ سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ چهار بار در بیمارستان بستری شده بود.

نبرد جوتلاند که بزرگترین نبرد دریایی در جریان جنگ جهانی اول است که روز سی و یکم ماه مه ۱۹۱۶ در منطقۀ جزایر اورکنی میان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و آلمان بوقوع پیوست.

بیش از ۸۰۰۰ نفر از نیروی دریایی هر دو طرف در این نبرد که با مشارکت ۲۵۰ کشتی درگرفت جان خود را از دست دادند.