ادامه اعتراضها به قانون کار در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه اعتراضها به قانون کار در فرانسه

اعتراض و اعتصابها علیه قانون کار در فرانسه همچنان ادامه دارد. هفت پالایشگاه عمده این کشور به کندی به کارشان ادامه می دهند. نمایندگان سندیکاهای کارگری در راه آهن فرانسه اعلام کردند که از سه شنبه اعتصابهای نامحدود را آغاز خواهند کرد.

یکی از کارگران پالایشگاه مارسی می گوید: « فرانسوا اولاند رئیس جمهوری چه از معنای کار و کارگر می داند. او به مدارس نخبگان و سیاستمداران ثروتمند رفته است. حالا می خواهند قانون کار در این کشور را تغییر دهند. اما آنها معنای کلمه کار را نمی دانند.»

نماینده “س ج ت“، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه هم می گوید: « در مقام یک رهبر سیاسی نباید از تغییر سیاست بدلیل اشتباه شرمسار باشید و می توانید تصمیمتان را عوض کنید و می توانیم دوباره بر سر میز مذاکره بنشینیم و برای پیشرفتهای اجتماعی در کشورمان تلاش کنیم.»

هر چقدر کارکنان پالایشگاه های فرانسه برای توقف اجرایی شدن قانون کار قاطعیت دارند همانقدر دولت فرانسوا اولاند بر اجرایی شذن این قانون. بار دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک مصاحبه با روزنامه وست فرانس اعلام کرد که هر کاری می کند تا این قانون کار اجرایی شود. هر چقدر که فرانسوا اولاند بر اجرایی شدن این قانون اصرار می کند همان اندازه میزان محبوبیت او کاهش پیدا می کند.