فایل صوتی، دومین وزیر برزیلی را مجبور به استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فایل صوتی، دومین وزیر برزیلی را مجبور به استعفا کرد

بدنبال انتشار فایلی صوتی و استعفای فابیانو سیلویرا، وزیر ضدفساد برزیل، کارکنان وزارتخانه ای که وی عهده دار آن بود در حرکتی نمادین و با نیت طرد و نفی وی، کف ساختمان وزارتخانه خود را شستشو دادند و جارو کردند.

در فایل صوتی منتشر شده ظاهرا آقای سیلویرا به رنان کالیه روس رئيس سنا و سرجیو ماشادو، سناتور سابق توصیه می کند چگونه از تحقیقات فساد در پتروبراس، شرکت نفت دولتی، طفره روند.

با آغاز روند استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل و پس از رومرو ژوکا، وزیر سابق برنامه ریزی، فابیانو سیلویرا دومین وزیری است که استعفا می کند.

برزیل در یک سال و نیم اخیر شاهد تظاهرات متعدد و وسیع علیه فساد و وضعیت اقتصادی در این کشور بوده است.

دیلما روسف، رئیس جمهوری که خود به دستکاری اعداد و ارقام بودجه کشور متهم و از مقامش معلق شده است در مجلس سنای این کشور استیضاح خواهد شد.