مایورکا؛ دیوارنگاریهای که ورود پناهجویان را خوشامد می گوید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مایورکا؛ دیوارنگاریهای که ورود پناهجویان را خوشامد می گوید

این روزها روی دیوارهای مایورکا یکی از توریستی ترین شهرهای اسپانیا دیوارنگاریهای نقش بسته است که از گردشگران می خواهد به خانه هایشان بروند و در مقابل ورود مهاجران را خوشامد می گوید.

شماری از ساکنان شهر مایورکا اعتقاد دارند که گردشگران بریتانیایی، آلمانی، روس و آمریکایی در بهترین محله های شهر سرمایه گذاری کرده اند و تبدیل به بزرگترین مالکان شهر شده اند و منبع اصلی درآمد ساکنان اصلی این شهر به خطر افتاده است.

گردشگران ۱۲ درصد از مالکان شهر و ۱۶ درصد از سرمایه گذاران مایورکا را تشکیل می دهند.