تعطیلی یکساعته فرودگاه کلن بدلایل امنیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعطیلی یکساعته فرودگاه کلن بدلایل امنیتی

خبر کوتاه
پایانه شماره یک فرودگاه کلن به مدت یکساعت بدلایل امنیتی تعطیل شد. عامل این تعطیلی مردی شصت دو ساله بود که با گذشتن غیر قانونی از چک پوینت های پلیس وارد منطقه پرواز هواپیماها شده بود. بعدها معلوم شد تنها دلیل این مرد جانماندن از پروازش بوده است.