اعتراض با کیک شکلاتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض با کیک شکلاتی

خبر کوتاه

یک از اعضای گروه ضد فاشیست آلمان با کیک شکلاتی به سارا واگن کنخت، نماینده پارلمان این کشور حمله کرد.

این اقدام در اعتراض به سیاست های ضد مهاجرتی این نماینده انجام شد. واگن کنخت یکی از معدود نمایندگان چپگرای طرفدار سیاست های ضد مهاجرتی است.