آمار مرگ های قابل پیشگیری در اتحادیه اروپا

آمار مرگ های قابل پیشگیری در اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

مرگ اجتناب پذیر یا قابل پیشگیری چیست؟ *مرگی که زودرس ولی قابل اجتناب است و به کمک مراقبتهای بهداشتی قابل پیشگیری است.

مرگ اجتناب پذیر یا قابل پیشگیری چیست؟

*مرگی که زودرس ولی قابل اجتناب است و به کمک مراقبتهای بهداشتی قابل پیشگیری است. *مرگ افراد زیر ۷۵ سال. *مرگ به دلیل سکته قلبی و مغزی. *این نوع مرگ یکی از معدود معیارهای اندازه گیری سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. *داده ها مربوط به سال ۲۰۱۳ میلادی است.

داده های مطلق و سهم

داده های مطلق نشانگر میزان بالقوه مرگهای اجتناب پذیر در هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و «سهم» درصد مرگ و میر جمعیت زیر ۷۵ سال را نشان میدهد.

برای مثال در سال ۲۰۱۳ میلادی میزان مرگ و میر قابل پیشگیری در رومانی ۵۴۸۲۷ نفر بوده که ۴۹.۹ درصد، مرگ افراد زیر ۷۵ سال این کشور را تشکیل داده است.

کدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین مرگ و میر قابل پیشگیری را دارند؟

بدترین کشور از لحاظ سهم مرگ و میر قابل پیشگیری رومانی با ۴۹.۹ درصد است. این بدان معنی است که بیشتر مرگ و میرهای زیر ۷۵ سال این کشور با مراقبتهای بهداشتی مناسب قابل پیشگیری بوده است.

رتبه های بعدی در این میان، لتونی با ۴۸.۵ درصد، لیتوانی با ۴۵.۴ درصد و اسلواکی با ۴۴.۶ درصد و سهم این کشورها در اتحادیه اروپا از مرگ و میر اجتناب پذیر ۳۳.۷ درصد است.

کدام کشورها کمترین مرگ و میر قابل پیشگیری را دارند؟

فرانسه کمترین میزان مرگ و میر اجتناب پذیر را با ۲۳.۸ درصد داراست که کمتر از نصف سهم رومانی است. پس از فرانسه، دانمارک با ۲۷.۱ درصد و بلژیک با ۲۷.۵ درصد قرار دارند و هلند نیز چهارمین رتبه را با کمتر از ۳۰ درصد دارد.

دلایل مرگ و میرهای قابل پیشگیری

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اصلی ترین دلیل این نوع مرگها سکته قلبی است و ۱۸۴۸۰۰ نفر یعنی ۳۲ درصد مرگها به این دلیل بوده است. سکته مغزی دومین دلیل است که ۹۳۹۰۰ مرگ یعنی ۱۶ درصد آنها را شامل می شود. سومین دلیل مرگ و میرها در این لیست، سرطان روده بزرگ است که ۶۷۰۰ مرگ یا ۱۲ درصد آنها را شامل میشود.

سرطان روده بزرگ و سرطان پستان عامل مرگ ۱۱۷۸۰۰ نفر یا ۲۱ درصد مرگ و میرهای اجتناب پذیر در اتحادیه اروپا بوده است.

مطالب مرتبط