یونان؛ آغاز تخلیه تدریجی بزرگترین اردوگاه پناهجویان در مرز ایدومنی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان؛ آغاز تخلیه تدریجی بزرگترین اردوگاه پناهجویان در مرز ایدومنی

مقامات یونان روز سه شنبه تخلیه تدریجی بزرگترین اردوگاه پناهجویان در مرز ایدومنی با مقدونیه را آغاز کردند. حدود ۸۴۰۰ پناهجو در این اردوگاه ساکن هستند و قرار است پناهجویان به اردوگاهی که تازه ساخته شده است منتقل شود.

حدود ۴۰۰ پلیس ضد شورش به منطقه اعزام شده اند با این حال سخنگوی دولت یونان گفته است که پلیس از زور استفاده نخواهد کرد و پیش بینی شده است که عملیات تخلیه این اردوگاه ده روز به طول بیانجامد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه روزنامه نگاران امکان دسترسی به این اردوگاه را ندارند و پلیس موانعی در سه کیلومتری اردوگاه قرار داده تا امکان دسترسی به این اردوگاه وجود نداشته باشد.

محمد، پناهجوی سوری از حمص که ساکن این اردوگاه است، می گوید: «من به اردوگاه دیگر می روم چون این تنها راه حل است. ممکن است راه حل خوبی نباشد اما تنها راه ماست و بسیاری اینجا هستند که می خواهند به اردوگاههای دیگر بروند.»

عبدالحدید، دیگر مهاجر سوری از حمص می گوید: «اگر می دانستیم که چه اتفاقاتی برایمان خواهد افتاد به اینجا نمی آمدیم. مقصد ما آلمان است. ما بر اساس نقشه هایی که داشتیم به اینجا رسیدیم اما آنها در میانه سفرمان، جلوی ما را گرفتند.»

با بسته شدن مرزهای بالکان در ماه مارس بیش از ۵۴ هزار پناهجو که هدفشان رفتن به سوی آلمان و کشورهای شمال اروپاست در یونان گی
ر افتاده اند و بخشی از این جمعیت در مرز یونان با مقدونیه در شرایط نامطلوب به سر می برند و امیدوارند راهی برای ادامه سفرشان پیدا کنند.