«اتوبوس نبرد» برای خروج برتیانیا از اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«اتوبوس نبرد» برای خروج برتیانیا از اتحادیه اروپا

حزب یوکیپ، به رهبری نایجل فاراژ، روز جمعه کارزاری با عنوان «اتوبوس نبرد» برای تشویق شهروندان بریتانیایی به حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا راه اندازی کرد. همه پرسی برای ماندن یا بیرون رفتن از اتحادیه اروپا حدود یک ماه دیگر، در ۲۳ ژوئن، در بریتانیا برگزار خواهد شد.

رهبر یوکیپ در توضیح دلایل خود برای تشویق مردم به حمایت از خروج از اتحادیه اروپا می گوید: «دستگاه سیاسی، ثروتمندان، شرکتهای چندملیتی، بانکهای بزرگ، و کسانی که در چند سال گذشته به مال و منال رسیده اند، اینها هستند که با اتحادیه اروپا موافق اند. مخالفان اتحادیه اروپا مردم اند.»

در همین حال، افکار عمومی بریتانیا در این باره همچنان دوپاره است. بنا به تازه ترین نظرسنجی ها، ۴۷ درصد از شهروندان بریتانیا موافق باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا و ۴۱ درصد از شهروندان با آن مخالف اند.