یورش هواداران مقتدا صدر به منطقه سبز بغداد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یورش هواداران مقتدا صدر به منطقه سبز بغداد

هواداران مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در اعتراض به سیاستهای دولت حیدر عبادی به منطقه محافظت شده بغداد، موسوم به «منطقه سبز» یورش بردند. معترضان که خواهان تغییرات و اصلاحات گسترده در دولت اند، به رغم برخورد شدید نیروهای امنیتی توانستند وارد منطقه سبز شوند.

بنا به گزارشها، با وجود شیلک گازآور و تیراندازی هوایی، بعضی از معترضان خود را به دفتر نخست وزیری رساندند. در همین حال، دهها نفر نیز در جریان این اعتراضات زخمی شدند. به دنبال این حادثه، مقررات منع رفت و آمد در بغداد برقرار شده است.

سه هفته پیش نیز هواداران مقتدا صدر در اعتراض به سیاستهای دولت حیدر عبادی به منطقه سبز یورش برده بودند. ساختمانهای مهم دولتی و بسیاری از سفارتخانه ها در این منطقه بغداد واقع شده اند.