حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بن‌علی ییلدریم، وزیر حمل و نقل را بعنوان تنها نامزد، برای نخست وزیری این کشور معرفی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بن‌علی ییلدریم، وزیر حمل و نقل را بعنوان تنها نامزد، برای نخست وزیری این کشور معرفی کرد

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد