پارلمان محلی ونیتو در ایتالیا خواهان به رسمیت شناختن کریمه است

پارلمان محلی ونیتو در ایتالیا خواهان به رسمیت شناختن کریمه است
نگارش از Euronews

شورای استان ونیتو در ایتالیا روز چهارشنبه قطعنامه ای را به طور نمادین تصویب کرده و در آن خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی به رسمیت شناختن کریمه بعنوان بخش الحاقی به روسیه و لغو تحریمهای اتحادیۀ اروپا

شورای استان ونیتو در ایتالیا روز چهارشنبه قطعنامه ای را به طور نمادین تصویب کرده و در آن خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی به رسمیت شناختن کریمه بعنوان بخش الحاقی به روسیه و لغو تحریمهای اتحادیۀ اروپا علیه این کشور شده است.

طرح تشکیل این کمیته توسط ۲۵ نمایندۀ پارلمان محلی ارائه شد و برای نخستین بار است که چنین اقدامی در اتحادیۀ اروپا برای به رسمیت شناختن کریمه بعنوان بخش الحاقی به روسیه صورت می گیرد.

استفانو والدگامبری، یکی از نمایندگان طرفدار این طرح می گوید: «استان ما ونیتو خسارات زیادی به دلیل تحریمها علیه روسیه تحمل کرده است. محصولات ما به دلیل تحریم صادرات بفروش نمی رسد و با این رای، ما می خواهیم پیامی به دولت ایتالیا و اتحادیۀ اروپا بفرستیم تا سیاست خود را در برابر روسیه عوض کنند و به مذاکره بنشینند.»

گرازیانو آزالین که مخالف قطعنامۀ تصویب شده است می گوید: «ونیتو یک استان است و نه یک کشور و دولت. آنها نمی توانند در مورد سیاست خارجی تصمیم بگیرند. این قطعنامه هیچ تاثیری نخواهد داشت و تنها پروپاگاندای اتحاد شمال ( لگا نورد) است.»

طرفداران تشکیل این کمیته می گویند طی ۱۸ ماه گذشته و به دلیل توقف صادرات به روسیه، استان ونیتو یک میلیارد یورو درآمد خود را از دست داده است.

این تحریمها از سوی اتحادیۀ اروپا و آمریکا در پی الحاق کریمه به روسیه در ماه مارس ۲۰۱۴ و آغاز درگیریهای جدایی طلبان در شرق اوکراین علیه روسیه وضع شده اند.

مطالب مرتبط