یکی از دختران اسیر بوکو حرام در نزدیکی مرز نیجریه با کامرون پیدا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یکی از دختران اسیر بوکو حرام در نزدیکی مرز نیجریه با کامرون پیدا شد

یکی از صدها دختری که دو سال پیش در نیجریه به دست بوکوحرام ربوده شده بودند، در نزدیکی مرز کامرون پیدا شد. به گفته فرماندار ایالت بورنو، این دختر به مایدوگوری، مرکز این ایالت منتقل شده است.

بوکوحرام، که یک گروه ستیزه جوی اسلامگرا است، حدود ۲۵۰ دختر دانش آموز را از یک مدرسه شبانه روزی در چیبوک در ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه ربوده بود. با وجود تلاش های بین المللی برای نجات این دختران و بازگرداندن آنان به خانواده هایشان، رهبر بوکو حرام گفته بود که مدرسه رفتن برای این دختران با قوانین شریعت مغایرت دارد و او «به فرمان خدا» این دختران را خواهد فروخت.

اکثر دختران ربوده شده مسیحی بودند، و گفته می شود که نیروهای بوکوحرام، بعد از گرواندن این دختران به اسلام، آنان را به عقد فرماندهان و سربازان خود در آورده اند.