پاپ فرانسیس در نظر دارد مسئولیت زنان را در کلیسای کاتولیک افزایش دهد

پاپ فرانسیس در نظر دارد مسئولیت زنان را در کلیسای کاتولیک افزایش دهد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان از ایجاد کمیسیونی خبر داد که هدفش بررسی امکان اعطای عنوان دیکون به زنان در کلیسای کاتولیک است. این مقام

خبر کوتاه

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان از ایجاد کمیسیونی خبر داد که هدفش بررسی امکان اعطای عنوان دیکون به زنان در کلیسای کاتولیک است. این مقام خطابه های مراسم عشای ربانی، غسل تعمید، ازدواج و تشییع را می خواند. این تصمیم به منزله پایان دادن به انحصار تاریخی مردان بر این مقام تلقی می شود.

مطالب مرتبط