افشاگری روزنامه «آساهی» درباره کمپانی میتسوبیشی

افشاگری روزنامه «آساهی» درباره کمپانی میتسوبیشی
نگارش از Euronews

شیوه سنجش میزان مصرف سوخت خودروهای ساخت شرکت میتسوبیشی از سال ۱۹۹۱ مطابق با قانون نبوده است. روزنامه ژاپنی «آساهی» با انتشار این مطلب دهها مدل خودروی

شیوه سنجش میزان مصرف سوخت خودروهای ساخت شرکت میتسوبیشی از سال ۱۹۹۱ مطابق با قانون نبوده است.

روزنامه ژاپنی «آساهی» با انتشار این مطلب دهها مدل خودروی ساخت این شرکت ژاپنی را شامل این رسوایی دانسته است.

پیش از این در ماه آوریل سال جاری میتسوبیشی به استفاده از تستهای غیرمتعارف و غیرقانونی اعتراف کرده بود.

در صورتی که گزارش روزنامه آساهی ثابت شود و به تایید مقامات ناظر برسد این کمپانی با ضرر و زیان بالا و رسوایی بی سابقه ای روبرو خواهد شد.

مطالب مرتبط