تظاهرات در رم بر ضد توافقنامه تفتا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در رم بر ضد توافقنامه تفتا

خبر کوتاه

هزاران نفر روز شنبه با اجتماع در شهر رم بر ضد توافقنامه تفتا دست به تظاهرات زدند. این توافق با هدف برچیدن موانع گمرکی و ایجاد منطقه ای وسیع جهت تسهیل تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا تنظیم شده است.

این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که سازمان غیر دولتی گرین پیس (صلح سبز) به تازگی با انتشار اسنادی تبعات این توافق بر سلامت و محیط زیست را شوم و خطرناک توصیف کرده است.