تغییر نهادهای دولتی عربستان سعودی در برنامه ۱۵ساله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تغییر نهادهای دولتی عربستان سعودی در برنامه ۱۵ساله

ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی روز شنبه از تغییر برخی از نهادهای دولتی این کشور و اجرای برنامه ای ۱۵ساله خبر داد.

بر اساس این برنامه دو وزارت «امور اجتماعی» و «کار» در یکدیگر ادغام می شود و با ادغام نهادهای مسوول نفت، آب، صنایع و معادن طبیعی در یکدیگر، وزارت «انرژی، صنعت و منابع» به جای وزارت نفت فعال خواهد شد.

بنابر بیانیه دیوان سلطنتی، علی النعیمی نیز که از سال ۱۹۹۵میلادی وزارت نفت را عهده دار بود، از این سمت برکنار شد.

هدف از برنامه ای که تا سال ۲۰۳۰ تکمیل می شود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان شده است. در این برنامه امکان گسترش خصوصی سازی و کاهش هزینه های دولت در کنار توسعه صنایع نظامی دیده شده است. همچنین برای نخستین بار دولت موظف به تشکیل «هیئت عمومی امور تفریحی» شده است.

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی که در تهیه و تدوین این برنامه نقش اصلی را برعهده داشته، پیش تر گفته بود که ارتش این کشور باوجود آنکه از نظر هزینه رتبه سوم را در جهان دارد ولی به لحاظ کیفیت در جایگاه بیستم ایستاده است.