کسب اکثریت نسبی توسط حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمان محلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کسب اکثریت نسبی توسط حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمان محلی

حزب ملی اسکاتلند (اس.ان.پی) برای سومین دوره پیاپی بیشترین آراء را در انتخابات پارلمان محلی این کشور کسب کرد. با این حال این حزب از کسب اکثریت مطلق بازماند و ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار گرفت.

نیکولا استروجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند می گوید: «حزب ما برای سومین بار پیاپی در انتخابات پارلمان اسکاتلند پیروز شد. این اتفاق تاکنون در تاریخ پارلمان اسکاتلند رخ نداده بود.»

محافظه کاران اسکاتلند با کسب ۳۱ کرسی در پارلمان آینده، بهترین نتیجه خود را در انتخابات محلی این کشور به دست آوردند. در مقابل حزب کارگر تنها ۲۴ کرسی کسب کرد.

حزب ملی اسکاتلند که به دنبال استقلال اسکاتلند از پادشاهی بریتانیا است، ۲۰ ماه پیش در جریان یک همه پرسی از دست یافتن به این هدف بازمانده بود.