وقتی یک خبرنگار ناپدید می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
وقتی یک خبرنگار ناپدید می شود

هر روزه خبرنگارانی تنها به دلیل انجام وظیفه خود، تحت پیگرد قرار می گیرند. در مورد زندگی شخصی آنها تجسس می شود، بازداشت و زندانی می شوند و حتی به قتل می رسند.

این ویدئو بخشی از کارزار مشترک با سازمان گزارشگران بدون مرز است. رویدادی که در این ویدئو می بینید، نمایشی است اما به دور از واقعیت نیست.

آزادی رسانه های پایه و اساس آزادی است. با هم برای آزادی اطلاعات متحد شویم.