رسوایی فیفا؛ محرومیت مادام العمر برای رئیس پیشین کونکاکاف

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رسوایی فیفا؛ محرومیت مادام العمر برای رئیس پیشین کونکاکاف

کمیته مرکزی فیفا جفری وب را برای همیشه از کار برای فدراسیون بین المللی فوتبال محروم کرد.

رییس پیشین کونکاکاف، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب بدلیل پولشویی و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار دارد. او یکی از مهمترین مدیران سابق فیفا است که نامش در بسیاری از پرونده های رسوایی مالی فیفا دیده می شود.

جفری وب در میان مدیران فیفا بود که ۲۷ ماه مه سال گذشته در زوریخ سوئیس دستگیر شد.