خروج مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد

خروج مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد
نگارش از Euronews

مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد خارج شدند و به تظاهرات دو روزه خود پایان دادند. منطقه سبز محل استقرار نهادهای دولتی و سفارتخانه هاست و مخالفان

مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد خارج شدند و به تظاهرات دو روزه خود پایان دادند. منطقه سبز محل استقرار نهادهای دولتی و سفارتخانه هاست و مخالفان دولت که اغلب آنها شیعیان عراق هستند اعتراضات خود را در این منطقه سبز متمرکز کرده بودند.

اخلاص العبیدی، سخنگوی معترضان عراقی می گوید: «ما دوباره باز می گردیم و به مبارزات خود علیه فساد دولتی ادامه خواهیم داد. اگر خواسته هایمان اجابت نشود مردم از حق مشروع خود استفاده می کنند و سه نهاد حکومتی را اشغال خواهند کرد.»

مخالفان دولت عراق که اغلب حامیان مقتدی صدر، روحانی برجسته شیعه هستند، شنبه به پارلمان عراق حمله ور شدند و پارلمان را ساعتها تحت اشغال خود در آوردند. یکشنبه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، از وزارت کشور خواست تا عاملان این حمله شناسایی و بازداشت شوند.

مطالب مرتبط