خروج مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خروج مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد

مخالفان دولت عراق از منطقه سبز بغداد خارج شدند و به تظاهرات دو روزه خود پایان دادند. منطقه سبز محل استقرار نهادهای دولتی و سفارتخانه هاست و مخالفان دولت که اغلب آنها شیعیان عراق هستند اعتراضات خود را در این منطقه سبز متمرکز کرده بودند.

اخلاص العبیدی، سخنگوی معترضان عراقی می گوید: «ما دوباره باز می گردیم و به مبارزات خود علیه فساد دولتی ادامه خواهیم داد. اگر خواسته هایمان اجابت نشود مردم از حق مشروع خود استفاده می کنند و سه نهاد حکومتی را اشغال خواهند کرد.»

مخالفان دولت عراق که اغلب حامیان مقتدی صدر، روحانی برجسته شیعه هستند، شنبه به پارلمان عراق حمله ور شدند و پارلمان را ساعتها تحت اشغال خود در آوردند. یکشنبه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، از وزارت کشور خواست تا عاملان این حمله شناسایی و بازداشت شوند.