توصیه نقش بسته بر یک اثر باستانی: شاد باش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توصیه نقش بسته بر یک اثر باستانی: شاد باش

خبر کوتاه

راز نوشته ای کوتاه بر اثری هنری متعلق به دو هزار و پانصد سال پیش که باستان شناسان در سال ۲۰۱۲ میلادی در ترکیه کشف کردند، سرانجام گشوده شد. بر این اثر باستانی، اسکلت انسانی که پیاله شراب به دست گرفته نقش بسته و در کنارش این نقش، نوشته ای است که بشر را به «شادی و پرهیز از غم و نگرانی» توصیه می کند.