رئیس آژانس اطلاعات فدرال در کشور آلمان برکنار شد

رئیس آژانس اطلاعات فدرال در کشور آلمان برکنار شد
نگارش از Euronews

گرهارد شیندلر، رئیس آژانس اطلاعات فدرال موسوم به «بی اِن دی» از کار خود برکنار شد. آقای شیندلر از سال ۲۰۱۲ میلادی در این پست قرار داشت و برکناری او

گرهارد شیندلر، رئیس آژانس اطلاعات فدرال موسوم به «بی اِن دی» از کار خود برکنار شد.

آقای شیندلر از سال ۲۰۱۲ میلادی در این پست قرار داشت و برکناری او دو سال قبل از رسیدن به سن بازنشستگی انجام می شود. هنوز علت صدور این حکم اعلام نشده است.

انتشار این خبر بویژه در زمانی که آلمان با تهدید رو به رشد شبه نظامیان اسلامی روبروست منجر به شگفتی رسانه های این کشور شده است.

قرار است برونو کال، یک مقام وزارت دارایی این کشور که گفته می شود از متحدان نزدیک ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان است، جایگزین او شود.

آقای شیندلر ۶۳ ساله از یکسال پیش که اخبار مربوط به همکاری آژانس اطلاعات آلمان با آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از شرکتها و مقامات اروپایی منتشر شد، تحت فشار قرار داشت.

پس از حملات شبه نظامیان وابسته به داعش در بروکسل و پاریس طی ماههای مارس و نوامبر گذشته نیز پرسشهای زیادی درباره همکاری های اطلاعاتی در اروپا مطرح شده است.

مطالب مرتبط